Innerlijke Beweging

Massagetherapie 

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereninging VBAG en de koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Dit houdt in dat mijn praktijk voldoet aan bepaalde eisen en mijn behandelingen voor een deel vergoed kunnen worden door de aanvullende zorgverzekering.

Voor informatie en/of klacht- en tuchtrecht van Quasir en Stg. Zorggeschil kun je terecht op de website van VBAG

Privacy: Ik ga zorgvuldig om met uw privacy. Hoe ik dat doe kunt u hier lezen.

Holos massagetherapie valt onder Natuurgeneeskunde. Meer informatie over vergoedingen van alternatieve zorg kun je vinden op de zorgwijzer


Een doorverwijzing van de huisarts is niet nodig.

E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram
LinkedIn