Kindermassage
• Wat brengt kindermassage?
• Wat is de meerwaarde van kindermassage?
• Hoe leer je kinderen hun grenzen te bepalen en aan te geven?

Je eigen grenzen herkennen en erkennen ga je ervaren door aanraken. Voelen (of leren voelen) kan alleen door aanraking. Voelen is kwetsbaar zijn, en daar heb je zelfvertrouwen voor nodig. Aanraken is hierom heel belangrijk .

De meerwaarde van het aanraken is, dat kinderen leren op een sociale- en respectvolle manier met elkaar om te gaan op een basis van gelijkwaardigheid.

Ze ontwikkelen hun zelfvertrouwen, leren grenzen te stellen en ze worden weerbaarder.

Dit is ook extra goed om het pesten terug te brengen, denk aan een anti- pestbeleid op scholen.

Via contactspelletjes worden verschillende aspecten in de ontwikkeling van het kind gestimuleerd :
• De zintuiglijke ontwikkeling: voelen, horen, zien.
• De sociale ontwikkeling: samen spelen, grenzen leren kennen en je eraan houden, wachten op je beurt .
• De emotionele ontwikkeling: omgaan met spanning, emoties, fantasiespel, ik-besef .
• De motorische ontwikkeling: evenwicht, balans, lichaamsbesef, ruimte -oriëntatie, grove- en fijne motoriek door middel van de massagetechnieken .
• De spraak- en taalontwikkeling: het spelen met klanken, benoemen wat je voelt, uitbreiden van de woordenschat .
• De cognitieve ontwikkeling: concentratie, lichaamsdelen leren kennen en begrippen als op, onder en naast.

Hiervoor is een programma gemaakt waarmee we de kinderen door middel van verhaaltjes, massagetechnieken aanleren. Dit kan gaan via thema's.
De lessen vinden plaats in het klaslokaal en worden als stoelmassage uitgevoerd. Een kind zit op een stoel, leunt met armen en hoofd op tafel en een ander kind staat hier achter. De massage vindt plaats op de rug tot aan de broek/rok riem. Er wordt gewerkt met een stoplichtje wat op tafel ligt voor het kind. We starten de massage met de groene zijde. Als het gemasseerde kind iets niet prettig vind (denk aan te hard of te zacht), kan het stoplichtje omgedraaid worden en op rood gezet worden. Zo weet de ander dat er gestopt moet worden en even moet vragen wat er is. Ik loop tijdens de lessen altijd rond in de klas zodat ik hierin kan begeleiden, maar natuurlijk ook de eigen groepsdocent.
De “lesjes” zijn voor verschillende leeftijden:
• 4–7 jaar onderbouw / basisschool
• 7-9 jaar  middenbouw / basisschool
• 9-12 jaar bovenbouw / basisschool.

 
 
 
E-mailen
Bellen