Massagetherapie

De gevoelens, emoties en gedachten die bij een massage kunnen loskomen, wordt gebruikt in de begeleiding van het bewustwordingsproces. Therapeutische begeleiding houdt in dat jij als cliënt wordt begeleid in alles wat zich aandient aan emoties, ervaring en bewustwording, van de boodschap van het lichaam te accepteren en te respecteren. Hierdoor krijgt je als cliënt de kans zich bewust te worden van je eigen lichaamswijsheid.

Wat houdt massagetherapie in?
Mijn werkwijze
Ik ben aangesloten bij de beroepsvereninging VBAG en de koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Dit houdt in dat mijn praktijk voldoet aan bepaalde eisen en mijn behandelingen voor een deel vergoed kunnen worden door de aanvullende zorgverzekering.

Voor informatie en/of klacht- en tuchtrecht van Quasir en Stg. Zorggeschil kun je terecht op de website van VBAG.
Privacy: Ik ga zorgvuldig om met uw privacy. Hoe ik dat doe kunt u hier lezen.
Holos massagetherapie valt onder Natuurgeneeskunde. Meer informatie over vergoedingen van alternatieve zorg kun je vinden op de zorgwijzer.
Een doorverwijzing van de huisarts is niet nodig.


 
 
 
E-mailen
Bellen